Připravuje se seriál seminářů s tématikou:

- vztahové poradenství

- rodová prokletí

- osvobození a uzdravení duše

- vyučování vztahových dovedností

Termín konání : od září 2010 - bude včas upřesněno. 

Připravuje se seminář na téma "Misie po internetu"

Termín konání : říjen 2010 - bude upřesněno datum a místo konání (v Praze).