Připravuje se seriál seminářů s tématikou:

- vztahové poradenství

- rodová prokletí

- osvobození a uzdravení duše

- vyučování vztahových dovedností

Termín konání : od září 2010 - bude včas upřesněno.