Tyto stránky www.ichtyscz.cz byly zřízeny jako mimodenominační projekt sloužící zejména lidem kteří se nacházejíve stavu beznaděje, nouze či psychické krize, obětem domácího násilí, zejména psychického, lidem s deformovanými a chybnými životními, vztahovými a emocionálními návyky a lidem postiženým duchovním zneužíváním.

S vděčností přijmeme podporu pro tuto práci na účtu číslo: 5839239028/5500